EuRICAA – rewolucja światopoglądowa i ekologiczna: Kodeks nowych standardów cywilizacyjnych Eco sapiens

Aleksander Potiomkin autor projektu jest doktorem nauk ekonomicznych

Wielokrotnie przedstawiał przywódcom postępowych państw swoje projekty i doprowadzał je do pomyślnego finału. Rozpracował innowacyjne standardy metrologiczne nanoindustrialne; jest twórcą i kuratorem międzynarodowego forum do badań bezpieczeństwa kierunków rozwoju sztucznej inteligencji. Napisał wiele rozpraw naukowych na temat dalszych losów i kondycji społeczności ludzkiej.

Asystenci:

  • M. Rotszyld Izrael
  • Dr. K. Otschold Niemcy
  • O. Karowa Białoruś
  • A. Potiomkina Franklin University

Projekt EuRICAA 2 wydany na językach:

Content