Apel uczestników Pierwszego posiedzenie Proekologicznego Klubu Hamburskiego Eco sapiens

10.09.2019, 12:37
753
Apel uczestników Pierwszego posiedzenie Proekologicznego Klubu Hamburskiego Eco sapiens

MIĘDZYNARODOWY KOMITET RATOWANIA ZIEMI
niezbędny dla zapobieżenia powszechnej katastrofie klimatycznej

Apel uczestników Pierwszego posiedzenie Proekologicznego Klubu Hamburskiego Eco sapiens

28 września 2019 Moskwa

Po wysłuchaniu wykładów wybitnych ekspertów, członkowie posiedzenia doszli jednomyślnie do wniosku, że wszystkie państwa świata prowadzą politykę degradacji ekosystemu, co prowadzi   do nieodwracalnych zmian klimatycznych i zanieczyszczeniu wszystkich ekosystemów – powietrza, wody, gleby.

Wszystkie państwa naruszają zasady ekologii – podporządkowanie działalności człowieka wymogom zachowania Ziemi w stanie nadającym się do życia. Powodem tego jest konsumpcjonizm.

Proces destrukcji i totalnej zagłady ludzkości może powstrzymać:

  •   zaniechanie emisji gazów cieplarnianych, powodujących globalne ocieplenie
  •   radykalne ograniczenie nawet do zera wydobycia i wykorzystania paliw węglowodorowych
  •   radykalne ograniczenie produkcji plastików
  •   ukrócenie hodowli transgenicznych niszczących bioróżnorodność
  •   wprowadzanie technologii przyjaznych dla środowiska
  •   wprowadzenie i stworzenie masowej ideologii minimalizmu konsumpcyjnego

Innymi słowy, człowiek konsumujący musi ustąpić miejsca człowiekowi myślącemu ekologicznie – Eco sapiens.

Cel taki może zostać osiągnięty jedynie dzięki połączeniu wysiłku wszystkich ludzi myślących. Dlatego Klub Hamburski występuje z inicjatywą stworzenia Międzynarodowego Komitetu Ratowania Ziemi ( MKRZ) w skład którego wejdą uczciwi niezależni eksperci wszystkich krajów.

W państwach narodowych powinny zostać stworzone oddziały MKRZ, które będą prowadziły działalność proekologiczną dla zachowania Ziemi. Zalecenia tychże oddziałów powinny być respektowane przez rządy państw.

To zasadniczy warunek przetrwania ludzkości, wszystkich ludzi na Ziemi.

Wzywamy wszystkich zdrowo myślących do włączania się w działania MKRZ dla stworzenia sprzyjającej życiu EKOCYWILIZACJI.

Proponujemy zebrać się w dniach 1 – 3 marca 2020 roku w Hamburgu dla przedyskutowania struktury organizacyjnej Komitetu Ratowania Ziemi i jego pierwszoplanowych zadań.

Kontakt: info@euricaa.com

Comments: 0
  • Your comment will be the first