Manifest światopoglądowej rewolucji ekologicznej.

17.08.2019, 00:00
348

   Drugi tom projektu „EuRICAA – światowa rewolucja ekologiczna” - zawiera rezultaty analiz socjalnego aspektu globalnego kryzysu ekologicznego i otwiera całkiem nowy sposób rozwiązania przeciągających się i nawarstwiających z roku na rok problemów.

   W tomie I pod tytułem „EuRICAA – model przyszłości świata” przedstawiono ideę konieczności przygotowania świata na kardynalne przemiany, które pozwoliłyby uniknąć katastrofy ekologicznej. Jest to możliwe wyłącznie przy wspólnym wysiłku wprowadzenia na świecie „zielonej” gospodarki. Jednym ze sposobów jest współpraca wszystkich państw przy budowie wspólnej światowej megaautostrady z wykorzystaniem współczesnych innowacji ekologicznych.

   Osnową pomysłu pierwszego tomu była analiza faktologiczna aktualnego niepokojącego stanu naszej planety. W tomie II EuRICAA przedstawiono szczegółowo model stworzenia społeczności przemian socjalnych:   z pietyzmem zilustrowano zasadnicze choroby ludzkości XXI wieku i sformułowano spis standardów, dających osnowę organizacji nowego jakościowo modelu rozwoju społecznego.

  Przejście do nowego typu, tak zwanej zielonej gospodarki, stworzonej by zabezpieczyć bezpieczeństwo ekologiczne przyszłości, wymaga przeprowadzenia rewolucji technologicznej.

   Kraje rozwinięte muszą stworzyć bazę dla stworzenia i wdrożenia większości istniejących technologii. Powinny one w tym okresie przejściowym odegrać zasadniczą rolę.

   Należy niezwłocznie opracować i podpisać nową umowę międzynarodową, która zmieni zasady regulacji inwestycji i subsydiów, przeznaczanych na innowacje, w celach realizacji i ustanowienia nowej gospodarki w krajach rozwijających się.

   Należy zweryfikować pojęcie sukcesu ekonomicznego. Wszczepiając w jego osnowie wzajemne związki tempa ekonomicznego wzrostu państw i efektywnej, a nie deklaratywnej ochrony środowiska naturalnego.

   Wiele tematów, dotyczących problemów zaspokojenia bezpiecznej przyszłości naszego globu, na przestrzeni ponad czterdziestu lat  wciąż jest tematem rozważanym w wielu państwach, o czym świadczy coroczne zwiększanie budżetów i strat na rozwiązywanie problemów ekologicznych ( patrz, zał. 1) Jednakże próby zmian i weryfikacji spojrzenia mieszkańców naszego globu, wprowadzenie nawyków antykonsumpcyjnych, które skierowane byłyby na walkę z zasadniczym problemem społecznym – przesytem informacyjnym i konsumpjonizem, jak zwykle skazane są na fiasko.  Zasadniczą życiową motywację współczesnego człowieka kształtują cele osobistego sukcesu materialnego dominująca pozycja w „surrealistycznym świecie znaków”, która  ma przynieść prestiż społeczny i szczęście, a nie dążność do zapewnienia bezpieczeństwa środowiska dla harmonijnej teraźniejszości i przyszłości.

   Większość problemów społecznych i środowiskowych można rozwiązać poprzez znaczne ograniczenie niepohamowanej konsumpcji i ukierunkowanie ludzi na nowe, prawdziwe wartości. Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego, w którym ludzkie szczęście i samorealizacja nie zależą od konsumpcji, a konsumpcja nie jest już sensem życia, wymaga czasem drastycznych, jeśli nie radykalnych, zmian świadomości każdego z nas i oczywiście także na poziomie państwowym każdego kraju.

    „EuRICAA - światowa rewolucja ekologiczna” daje każdemu możliwość oceny obecnego stanu społeczności ludzkiej, a także wpływu jej codziennych działań na środowisko oraz poczucia potrzeby osobistego wpływu na globalny kryzys.
Globalnie problem harmonizacji nowych standardów cywilizacyjnych będzie dość dotkliwy, ale decyzja o ich zastosowaniu i wdrożeniu będzie wielkim błogosławieństwem dla realizacji najważniejszego celu - ochrony Ziemi i zachowania przyszłości ludzkości.

Comments: 0
  • Your comment will be the first