Jedna interkontynentalny arteria transportowa, osi przyszłej cywilizacji

07.02.2019, 00:00
5625
1

Aleksander Potiomkin autor projektu jest doktorem nauk ekonomicznych

Wielokrotnie przedstawiał przywódcom postępowych państw swoje projekty i doprowadzał je do pomyślnego finału. Rozpracował innowacyjne standardy metrologiczne nanoindustrialne; jest twórcą i kuratorem międzynarodowego forum do badań bezpieczeństwa kierunków rozwoju sztucznej inteligencji. Napisał wiele rozpraw naukowych na temat dalszych losów i kondycji społeczności ludzkiej.

EuRICAA: część 1 - Pierwszy globalny światowej infrastrukturalny projekt
EuRICAA: część 1 - Pierwszy globalny światowej infrastrukturalny projekt

Autor: Aleksander Potiomkin

Asystenci: Mila Rothschild, Olga Кароза

Strona: 134

Pozbyć się
Comments: 0
  • Your comment will be the first