Załączniki.

17.08.2019, 00:00
265

Załącznik 1

    Na  ochronę środowiska w latach od 1973 roku do 2018 zainwestowano 3 140 210,6 mln USD. Z tego wydatki wszystkich państw świata na program ONZ wyniosły  3 137 908,4 mln USD. Suma składek wszystkich państw świata do programu ONZ na ochronę środowiska (UNEP) w okresie od 1973 do 2018 roku wyniosła 2 302,2 mln USD.

   Jednakże gdy podliczymy kwotę finansowania wydatków wszystkich państw świata na ochronę środowiska na 1m2 przestrzeni ziemskiej, to okazuje się ona dramatycznie mała.

  69 mld USD (średnia kwota wydatków wszystkich państw na ochronę środowiska we wskazanym okresie) / 510 mln km2 (powierzchnia Ziemi) / 1 mln m2m2 = 0, 00013 USD rocznie na 1m2 .

   Według danych Ministerstwa Środowiska Niemiec, planowane rokrocznie wydatki na ochronę środowiska – 6 tryl. USD. Zgodnie z obliczeniami: 6 tryl USD / 510 mln km2= 0,01176 USD (albo) 1 cent na m 2.

   Niektóre państwa już rozpoczynają konieczne inwestycje, w szczególności Japonia – 0,15; Wielka Brytania – 0,08; Niemcy – 0,06; Francja – 0,03 USD rocznie na 1 m2. Jednak większość państw (Chiny – 0,007; Rosja – 0,0001; USA – 0,00006; Iran – 0,00005; Tanzania -  0,000004 USD rocznie na 1 m 2. ) nie przeznacza na ten cel wystarczających środków.

   Mniej niż 0,01 centów na 1 m 2 rocznie – czyż takie kwoty powinny zasilać inwestycje na ochronę przyrody, na środowisko? Następstwem niewystarczającej uwagi i finansowania jest tragiczna sytuacja, którą obserwujemy.

 

                                                                                        Załącznik 2

     Zalecenia do wprowadzenia: metoda pozyskiwania metanu z przewodu pokarmowego zwierząt.

    Wprowadzenie tej metody wymaga umieszczenia na grzbiecie zwierzęcia  (dorosłej sztuki bydła lub świni) hermetycznego worka polietylenowego, który byłby połączony rurką z jego przewodem pokarmowym. (jelitem prostym). Dzięki takiemu rozwiązaniu cały wytwarzany przez organizm zwierzęcia metan koncentruje się w hermetycznym pojemniku. Co wieczór metan należałoby przepompować do specjalnego rezerwuaru, po czym można go byłoby użyć do otrzymywania energii. Gdy ferma posiada dużą ilość zwierząt, to można tym sposobem zapewnić energię na oświetlenie i ogrzanie całej zamieszkałej okolicy. Metoda ta jest  nie bardzo szkodliwa dla środowiska. Powyższa technologia powinna stać się normą w zakładach hodowlanych.

Comments: 0
  • Your comment will be the first